Płyty fundamentowe wykonujemy w oparciu o najnowsze rozwiązania.

Czym są płyty fundamentowe?

Od kilku lat bardzo mocno rozwijamy naszą wiedzę i umiejętności w obszarze płyt fundamentowych poprzez zdobywanie ogromnej ilości doświadczenia. Prace realizujemy z dbałością o wszystkie detale, zaczynając od poprawnego przygotowania podłoża, kończąc na precyzyjnym rozmieszczeniu przyłączy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą galerią, na której przedstawiamy zdjęcia z realizacji.

Płyty fundamentowe wykonujemy:

  • na obszarach szkód górniczych, gdzie wysoka sztywność elementu poprawia pracę budynku w niekorzystnych warunkach
  • dla gruntów o ograniczonej nośności 
  • dla domów energooszczędnych oraz pasywnych

 

Przed wykonaniem płyty fundamentowej należy rozważyć jej zadania oraz określić przekrój całego elementu.

  • Podbudowa, jej grubość oraz materiał, który zastosujemy zależy od parametrów gruntu. Należy tutaj rozważyć: położenie lustra wody, jakość gruntu rodzimego, narażenie na eksploatacje górniczą.
  • Termoizolacja, nowoczesne technologię pozwalają na pełne odizolowanie budynku od podłoża. Grubość termoizolacji będzie inwestycją, którą zaobserwujemy w przyszłych rachunkach za ogrzewanie. 
  • Grubość płyty fundamentowej, zależy przede wszystkim od obciążenia, które będzie wywierać nasz budynek. Tutaj oddajemy sprawę konstruktorowi. 


Płyta fundamentowa ma zastosowanie wówczas, gdy:

  • liczy się czas wykonania fundamentów. Wykonanie tego elementu konstrukcyjnego oraz jego umieszczenie na miejscu nie zajmuje tak wiele czasu, jak wylanie tradycyjnych fundamentów;
  • podłoże jest problematyczne – niemożliwe jest wykonanie wykopów z uwagi na przebiegające przez parcelę elementy (rury wodociągowe etc.). Dla płyty fundamentowej wystarczająca jest głębokość 0,5 metra;
  • grunt może nie wytrzymać większego obciążenia – dzięki płytom fundamentowym obciążenie przenoszone jest z budynku w sposób równomierny, na większej powierzchni, co pozwala zapobiec np. osunięciom;
  • dom nie jest prostą bryłą, lecz ma inną formę. Ściany konstrukcyjne muszą okalać taką budowlę w większym stopniu, aby zapewnić jej stabilność – tymczasem w przypadku płyt fundamentowych problem nie istnieje z uwagi na jej regularną nośność;

 

KALKULATOR KOSZTÓW

Oblicz cenę